Over Resafe

 

Heeft u tijdelijk behoefte aan de flexibele inzet van een praktische en ervaren middelbare veiligheidskundige dan bent u bij Resafe aan het juiste adres. Mijn naam is Egbert Riedijk en ik ben sinds jaren werkzaam als professionel praktisch ingestelde MVK'er. Als veiligheidskundige bevorder ik de veiligheid op de werkvloer en licht ik het bedrijf in over de arbeidsrisico's, hoe ze moeten handelen bij gevaarlijke situaties. Het opstellen van de RI&E en het veiligheisdbeleid van uw bedrijf behoort ook tot onze mogelijkheden.

Diensten

| Ontwikkelen van veiligheidsbeleid, veiligheidsplannen en procedures.

| Advisering en ondersteuning van het management over de invulling en uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

| Onderhouden en bewaken van veiligheid managementsystemen en doelstellingen.

| Het adviseren van verbetervoorstellen en creëeren van beheersinstrumenten en ondersteuning bij voorlichting en onderricht.

| Coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties en audits.

| Periodiek overleg en verslaglegging aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn.

| Het verzorgen van de RI&E voor uw bedrijf.

Klanten

HHC het uitvoeren van audits.

Tankmatch veiligheidskundige taken.

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. Resafe heeft kennis en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van aanpak opstellen.

Het opzetten van een RI&E doos Resafe biedt de volgende voordelen:

| Een goede start van een Arbobeleid en het werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

| Voldoen aan de wettelijke verplichting (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk wetboek).

| Het vertrekpunt voor bijvoorbeeld een VCA of certificering.

| Gestructureerd werken aan arbeidsomstandigheden.

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Resafe kan u hierbij ondersteunen via een onderhoudsabbonement. 

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op,

Contact